Kommitté för taksäkerhet arbetar för att förbättra detta


30/10/2012 | Författare: | Publicerad i Spara pengar

I Sverige finns sedan 1998 Taksäkerhetskommittén, eller TSK som det kan förkortas. Dess syfte är att arbeta med att förebygga olycksfall under arbete på tak, något som drabbar allt för många yrkesverksamma människor inom en rad olika branscher varje år. Förslaget till att bilda denna kommitté kom i juni 1998, efter att Boverket, som är en av de myndigheter som berörs av detta område, föreslagit detta i en statlig utredning som skulle ge förslag och belysa hur de regler som finns inom området kan följas bättre och hur reglerna kunde förbättras. Det har sedan dess gjorts en rad utredningar som alla pekat på brister inom områden som behöver förbättras.

Samlar representanter från olika håll och kanter
I Taksäkerhetskommittén finns representanter från olika håll i branschen, så som takläggare och sotare, samt bland annat Arbetsmiljöverket och olika fackförbund. Mer konkret är föreningens ändamål, som formuleras i stadgarna, bland annat att:
• tillsammans verka för att taksäkerheten ska vara god, till exempel genom att bevaka de krav som ställs från myndigheter och på standardisering av produkter som används för takskydd
• arbeta för att det kommer ut information och att utbildning genomförs i ämnet, bland annat genom textinformations sprids och att seminarier håll
• arbetsgrupper ska bildas inom kommittén och att representanter ska utses för kontakt med myndigheter, och även att arbeta tillsammans med remisser på lagförslag och dylikt.

Kommitténs webbplats är www.taksakerhet .se, och där finns det mer att läsa om exakt vilka representanter som är ledamöter i kommittén för tillfället, och samlade dokumentarkiv om produkter och regler, samt information som riktar sig till olika grupper, exempelvis allmänheten, men även specifikt för till exempel ägare av fastigheter. Där finns även kontaktuppgifter för den som önskar att komma i kontakt med kommittén av en eller annan anledning.

Kommentarer inaktiverade för Kommitté för taksäkerhet arbetar för att förbättra detta Taggar:,

Författare:

Skribenten har 0 publicerade artiklar Skribenten har inte skrivit något om sig själv än.

Kommentarer är avstängda.